Skip to content

קטגוריה: שונות

פיתוח משחקים חינוכיים – חלק ב' – תפקיד ה-Flow

תהליך פיתוח משחקים חינוכיים דורש מאיתנו לקחת כלים פסיכלוגיים בהם עושים שימוש בעיצוב משחקים, ולהתאים אותם לעבודה. הפעם נכיר את המונח Flow ואיך הוא משפיע על הלמידה של השחקן.