(עברית) מפתחים ממאדים ומעצבים מונוס – משולש אהבה של פיתוח משחקים

Got My Game Designer Diploma

מעצב משחקים עם תעודה
Four semesters, one Shenkar college of engineering and design, and a diploma in game design. I already work in the field, but you know – now I’m certified. ROCK!