Skip to content

תגית: מכון ירושלים

בוחר בקליק – דפוסי מעורבות באמצעות דיגיטל של דור Y

הרצאה קצרה שהעברתי בכנס "קיימות עירונית הלכה למעשה" של מכון ירושלים לחקר הסביבה ב-3.2.2015. ההרצאה עוסקת בדפוסי המעורבות הפוליטית באמצעות הדיגיטל של בני דור Y.