פני ערפילית דמותה של האדמה / ניק קייב

פני ערפילית דמותה של האדמה / ניק קייב תרגום חופשי ל: Loom Of The Land. בסופו המטונף של החורף לצד פני ערפילית דמותה של האדמה, הלכתי עם סאלי המתוקה יד ביד. והרוח היא נשכה קשות, כל שכן לילד ללא אמצעים, ללא נעליים על רגליו, וסכין במכנסיו. לצד פני ערפילית דמותה של האדמה פעמוני המיסיון הדהדו, ...