יום הזיכרון 2010

"היכן הם הסוס ורוכבו? אי הקרן תריע לקרב?
היכן השיריון והקובע, ושפעת השער כזהב?
היכן היא היד על נבל ואדם האש המבוערת?
היכן האביב והקיץ וּזהב התבואה הנקצרת?
הם חלפו כמטר על הגבע, כרוח נושבת באחו;
ירדו הימים במערב אל צל הגבעות אשר נחו.
מי יצבר עשנם של עצים שגועו ונשרפו,
או יראה השנים החוזרות מן הים, אשר עפו?"

– אראגורן, ג'.ר.ר טולקין, שר הטבעות, שני המגדלים. מבוסס על הפואמה הבריטית "הנווד"