יום הזיכרון 2010Memorial Day 2010

"היכן הם הסוס ורוכבו? אי הקרן תריע לקרב?
היכן השיריון והקובע, ושפעת השער כזהב?
היכן היא היד על נבל ואדם האש המבוערת?
היכן האביב והקיץ וּזהב התבואה הנקצרת?
הם חלפו כמטר על הגבע, כרוח נושבת באחו;
ירדו הימים במערב אל צל הגבעות אשר נחו.
מי יצבר עשנם של עצים שגועו ונשרפו,
או יראה השנים החוזרות מן הים, אשר עפו?"

– אראגורן, ג'.ר.ר טולקין, שר הטבעות, שני המגדלים. מבוסס על הפואמה הבריטית "הנווד""Where now the horse and the rider? where is the horn that was blowing?
Where is the helm and the hauberk and the bright hair flowing?
Where is the hand on the harp-string, and the red fire glowing?
Where is the spring and the harvest and the tall corn growing?
They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow;
The days have gone down in the West behind the hills into shadow.
Who shall gather the smoke of the dead wood burning?
Or behold the flowing years from the Sea returning?"

Aragorn, J.R.R Tolkin, The Two Towers. Based on the English ancient poem "The Wanderer"

כתיבת תגובה