Timeout תל אביב – ראיון קצר

ראיון עימי על הדרך של ניצחון 2015 אחרי הבחירות. מתוך הראיון:

"ברור לנו שהתפקיד של V15 הוא לארגן ציבור, לארגן את מי שמחזיק בתפיסת העולם שלנו. עכשיו אנחנו באים ואומרים 'בואו ניקח את תפיסת העולם הזו, שמאל־מרכז, ונצא לפגוש ציבורים אחרים שלא בהכרח מסכימים איתנו על הכל, ונדבר.' אנחנו מארגנים חוגי בית בפריפריה, שיחות עם פעילים ותושבים כדי להבין מה לדעתם V15 צריכה לעשות בפעם הבאה כדי להצליח להחליף את השלטון".

קריאה מהנה

נמרוד דוויק בכנס

נמרוד דוויק בכנס "פקודת נצחון", מרץ 2015