תרגומי שירים – מאבק פועלים

בזמני הפנוי אני מתרגם קצת שירים שאני אוהב. לפיט סיגר אלבום מעולה בשם American Industrial Ballads שיצא ב-1957. האלבום כולו הוא שירי פולק של פועלים, שירי מחאה וזעם, הוא נוגה לפרקים, מגייס ויפה. אחד השירים הטובים בו הוא זה שנכתב ב-1925 לערך עת מאבק כורי הפחם בוירג'יניה להעלאה בשכר וזכויות עבודה הוגנות. השיר יפה מאוד ואף דרש קצת עבודת מחקר סביב המאבק ותוצאותיו. בזכותו מותר לשבות בארצות הברית בצורה די חופשית ובעיקר לזכות להגנה מפני תקיפה, איומים ושאר רעות חולות הנלוות למאבקים חברתיים.

Come All You Hardy Miners / Pete Seeger

בואו כורים קשי יום / פיט סיגר, תרגם: נמרוד דוויק

בואו כורים קשי יום, עזרו לשיר שיר זה

שיר המושר על ידי חברי איגוד הגונים חזקים פי מונים

עם ג'ון וייט[1] אלופנו נלחם ללא אקדח

הוא יוביל אותנו לניצחון ולשישים סנט לטון

בואו כורים קשי יום, עזרו לשיר שיר זה

בעשרים ואחד באפריל נשבות עבור שישים סנט לטון

המנהלים עזבונו, אמרו שלעולם לעבודה לא נחזור,

והנה כגוף אחד ובדרישה לשישים סנט לטון.

בואו מפירי שביתה הנגועים בשחור והצטרפו למאבק כאחד

אמרו להם שאתם נאבקים לשישים סנט לטון,

הם מצויים בכל וירג'יניה, מפירים בכל מקום

אף בניצחוננו יקבלו גם כן שישים סנט לטון

בואו כורים קשי יום, נעשה כמיטב היכולת

ראשית נגבר על וירג'יניה, קנטאקטי ואז נעצר,

נעשה מעשה פה בזו הארץ,

את הנהר נחצה ונראה להם היטב!

בואו כורים קשי יום, עזרו לשיר שיר זה

שיר המושר על ידי חברי איגוד הגונים חזקים פי מונים

עם ג'ון וייט אלופנו נלחם ללא אקדח

הוא יוביל אותנו לניצחון ולשישים סנט לטון

והנה המקור:

Come All You Hardy Miners / Lyrics: Irwin Silber, Performed: Pete Seeger

Come all you hardy miners

And help us sing this song

Sung by some union men four hundred thousand strong

With John Wyatt our general we'll fight without a gun

He'll lead us on to victory and sixty cents a ton

Come all you hardy miners

And help us sing this song

On the 21st day of April we strike for 60 cents a ton

The operators laughed at us and said we'd never come

Out in one body and demand 60 cents a ton

Come all you scabs and black flags and join them in like one

Tell them you are in the fight for 60 cents a ton

They are now in all Virginie they're scabbing right a long

But when we win them sure to try for the 60 cents a ton

Come all you hardy miners lets try to do our best,

We first get a hold Viriginie, Kentucky and then will get arrest

There is gonna be a meeting right here in this land

Then we'll reach the river and take them all by hand

Come all you hardy miners

And help us sing this song

Sung by some honest union men four hundred thousand strong

With John Wyatt our general we'll fight without a gun

He'll lead us on to victory and sixty pence a ton


[1] ג'ון ואיט – John Wyatt – הסניגור של איגוד כורי הפחם של מערב וירג'יניה ב-1925, שהגן עליהם מפני תביעות, איומים ושאר רעות חולות. מאבקו הוביל להגנה על זכותם של עובדים לשבות.