מפתחים ממאדים ומעצבים מונוס – משולש אהבה של פיתוח משחקים